Fundació Sol Solidari
Qui som

Qui som

El gener de 2008, un grup de persones, amb experiència en projectes de cooperació sanitària d’una banda, i en projectes de caire ambiental d’una altra, ens vam unir per crear Sol Solidari. L'objectiu comú era realitzar projectes a països en vies de desenvolupament, que milloressin la qualitat de vida de la gent, salvaguardant al mateix temps el medi ambient.

Ens vam voler centrar en un primer moment en la introducció de cuines solars, doncs aquesta eina aporta importants beneficis ambientals, socials, sanitaris i econòmics. En aquests anys de vida, però, hem anat diversificant, i actualment treballem sobretot amb energia solar fotovoltaica i assecadors solars, a més d'introduir també altres tecnologies relacionades: forns solars, cuines econòmiques, cuines rocket i cistells de calor retingut.